Reklamace a vrácení

REKLAMACE A VRÁCENÍ

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil nesprávným užíváním. Pokud náhodou v balení objevíte díl, který je poškozený již z výroby, tak ho vyfoťte před montáží, aby bylo prokazatelné, že se to nepoškodilo montáží.

Zde si můžete stáhnout: Reklamační formulář

Formulář vyplňte a zašlete na naši emailovou adresu: reklamace@nakupujnabytek.cz

Přestože prodáváme kvalitní nábytek, někdy se stane, že je potřeba zboží reklamovat. Nejdříve vyplňte a zašlete nám emailem reklamační formulář a fotky poškození. Nejpozději do 3 pracovních dnů vás budeme informovat, jak se bude reklamace řešit. Každá reklamace se řeší individuálně, není vždy nutné posílat zboží k nám. Pokud bude třeba pro vyřízení reklamace zaslat zboží na náš sklad, zboží dobře zabalte a pojistěte proti případným škodám při dopravě.

Adresa skladu pro doručení je:  ALFASHOP, s.r.o. , areál Bonap, Hnojník 408, 739 53 , telefon 777 812 002

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14-TI DNŮ

V případě, že vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete ho do 14-ti dnů bez udání důvodu vrátit na náš sklad. 

Zde si můžete stáhnout formulář: Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Nejdříve formulář vyplňte a zašlete na naši emailovou adresu: obchod@nakupujnabytek.cz

Zboží může být vyzkoušené, ale nemělo by dojít ke zjevnému opotřebení nebo poškození. Zboží musí být kompletní. Zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy a nezapomeňte ho pojistit proti případnému poškození. Zboží poškozené při dopravě nemůžeme převzít, reklamaci je třeba řešit s dopravcem. Náklady na dopravu nese kupující. Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

Zboží doporučujeme zaslat v původním obalu, předejdete tak poškození a zbytečným nákladům s uvedením zboží do původního stavu. Po převzetí prodávající zboží zkontroluje. Případné vynaložené náklady prodávajícího a náklady s uvedením zboží do původního stavu budou kupujícímu naúčtovány a započteny s vrácenou částkou. Vrácené peníze zasíláme na bankovní účet.

Adresa skladu pro vrácení je: ALFASHOP, s.r.o. , areál Bonap, Hnojník 408, 739 53

×

Splátková kalkulačka ESSOX