Reklamace a vrácení

REKLAMACE A VRÁCENÍ

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil nesprávným užíváním. Pokud náhodou v balení objevíte díl, který je poškozený již z výroby, tak ho vyfoťte v krabici před montáží, aby bylo prokazatelné, že se to nepoškodilo montáží.

Zde si můžete stáhnout: Reklamační formulář

Formulář vyplňte a zašlete na naši emailovou adresu: reklamace@nakupujnabytek.cz

Přestože prodáváme kvalitní nábytek, někdy se stane, že je potřeba zboží reklamovat. Nejdříve vyplňte a zašlete nám emailem reklamační formulář a fotky poškození. Nejpozději do 3 pracovních dnů vás budeme informovat, jak se bude reklamace řešit. Každá reklamace se řeší individuálně, není vždy nutné posílat zboží k nám. Pokud bude třeba pro vyřízení reklamace zaslat zboží na náš sklad, zboží dobře zabalte a pojistěte proti případným škodám při dopravě.

Adresa skladu pro doručení je:  ALFASHOP, s.r.o. , areál Bonap, Hnojník 408, 739 53 , telefon 777 812 002

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14-TI DNŮ

V případě, že vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete ho do 14-ti dnů bez udání důvodu vrátit na náš sklad. Toto se netýká zboží uvedeného v bodě 4.1. obchodních podmínek.

Zde si můžete stáhnout formulář: Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Nejdříve formulář vyplňte a zašlete na naši emailovou adresu: obchod@nakupujnabytek.cz

Zakoupené zboží si můžete prohlédnout, ale nemělo by dojít ke zjevnému opotřebení nebo poškození. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání nebo montáže. Zboží musí být kompletní. Zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy a nezapomeňte ho pojistit proti případnému poškození. Zboží poškozené při dopravě nemůžeme převzít, reklamaci je třeba řešit s dopravcem. Náklady na dopravu nese kupující. Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

Zboží doporučujeme zaslat v původním obalu, předejdete tak poškození a zbytečným nákladům s uvedením zboží do původního stavu. Po převzetí prodávající zboží zkontroluje. Případné vynaložené náklady prodávajícího a náklady s uvedením zboží do původního stavu budou kupujícímu naúčtovány a započteny s vrácenou částkou. Vrácené peníze zasíláme na bankovní účet.

Adresa skladu pro vrácení je: ALFASHOP, s.r.o. , areál Bonap, Hnojník 408, 739 53

×

Splátková kalkulačka ESSOX